[Vid] 140327 ‘Three Days’ Episode 8 Preview


Text Preview

Tae Kyung phát hiện ra sự thật ẩn giấu dằng sau vụ việc Yangjinri. Khi Tae Kyung gặp riêng Dong Hwi, Dong Hwi  kêu anh giúp ông ta. Nhưng Tae Kyung và Dong Hwi lại đụng phải người không mong đợi…

Credit: SBS (1,2,3)
ETranslated & Shared by: JYJ3
ETranslated & Shared by: MrPoutyLip