[Facebook] 140401 JYJ Facebook Update:


Cùng với Han Tae Kyung làm việc chăm chỉ & hãy cùng tận huởng gió xuân. Phim Three Days ngày càng hấp dẫn và thú vị. Xin đưng quên đón xem vào 10h tối ngày mai photo 1540439_575248462570522_213768001_o_zps785633e1.jpg photo 1836589_575248459237189_1672837404_o_zps4de9a016.jpg photo 1966265_575248455903856_462497683_o_zpsb5ac1e3b.jpg

Credit: JYJ Official Facebook
Shared by: MrPoutyLip