[Vid] 140402 SBS Midnight TV Entertainment – ‘Three Days’ cut


Yoochun: “Nhìn mấy bức hình chế lại, tự nhiên tôi nghĩ là tôi đi tới đâu là có nguời chết tới đó”

Yoochun: “Các cảnh hành động đuợc dàn dựng rất chân thực. Mỗi tập, có tới vài chiếc xe bị lật hay bị nổ, không chỉ là một chiếc đâu.”

Park Hasun: “Tôi cũng muốn đánh nhau nữa! Tôi cũng có thể đánh đấm nguời khác như Taekyung”

Credits: entertainmentSBS + Xiah kkyu
ETrans by: @6002theAngel
Vtrans & Shared by: MrPoutyLip