[Trans] 140423 “Roaring Currents”, “Pirates” và “Haemoo” trong tình thế tiến thoái luỡng nan


3 phim bom tấn với số đầu tư lên đến 10 tỷ won rơi vào tình thế tiến thoái luỡng nan. Ngày phát hành phim đã được xem xét laị do thảm họa phà Sewol đã khiến cả nước chìm trong tiếc thương.

Đó là các bộ him “Roaring Currents” về thời Nhật xâm chiếm hàn, “Pirates” và”Haemoo” về các sự việc xảy ra trên biển chở nguời Hàn nhập cư từ Trung Quốc.Ngày phát hành đã đuợc quyết định từ 1 năm truớc. Tuy nhiên, các phim trên lại đều dính tới những vấn đề biển, tàu thuyền, hỗn loạn. Các nhà sản xuất đang hết sức cân nhắc.

Roaring Currents” từng đuợc lên kế hoạch ra mắt vào ngày 30 tháng 7 còn “Pirates” vào tháng 8. Cả 2 đều là phim bom tấn của CJ Entertainment và Lotte Entertainment đuợc dự định đánh vào phim mùa hè chết chóc. Tuy nhiên, thảm họa không ngờ tới đã gây áp lực cho họ. Tiếc thương của quốc dân cho thảm kịch này không thể xem nhẹ được

Im Seong-gyu của hãng Lotte nói, “Chúng tôi đang nghĩ đến các phim pháp khả thi nhất. Và cũng phải thật cẩn trọng nên chưa thể đưa ra lời giải thích rõ ràng đuợc” Điều này duờng như có nghĩa ngày ra mắt không dễ có thể dời laị đuợc

Roaring Currents” là phim đầu tiên  trong 3 phim đuợc ra mắt và sẽ tiếp tục như lịch đã định. Tuy nhiên, CJ nói họ cũng cần phải theo dõi tình hình của thảm họa. Dù cho họ có quyết đinh như thế nào thì cũng không nên làm ảnh hưởng đến tâm trạng của quốc dân

Ngoài ra, “Roaring Currents” và “Haemoo” còn có phần các thuyền viên bất tuân lệnh của thuyền truởng. Những yếu tố này sẽ gợi lại cho mọi nguời về chuyến phà Sewol. Các nhà sản xuất có lẽ sẽ phải quyết định tiếp tục với lịch ra mắt ban đầu vì họ không thể trì hoãn ngày phát hành.

Thâtj không may là nôị dung của phim lại có khả năng gây ra nhiều hiểu lầm trong một số nguời. Đây là giai đoạn nhạy cảm cho mọi thứ

Source : donga
Credit: hancimema
Vtrans & Shared by: MrPoutyLip