[Trans] 140427 ‘Three Days’ Kim Hyung Kyu nói về Park Yuchun ‘tốt bụng và đáng nể’


“Three Days” Kim Hyung Kyu Describes Park Yoochun as Nice and RespectableDiễn viên Kim Hyung Kyu đã chia sẻ về kinh nghiệm làm việc của mình cùng với Park Yoochun trong ‘Three Days’ – phim ngày thứ 4-5 của SBS

Kim Hyun Kyu, vào vai Yohan trong phim, anh đã nói về các cảnh hành động quay cùng Park Yoochun.

Anh ây nói ‘Tôi đã quay cảnh hành động cùng với Park Yoochun sunbae 2 lần. Tôi rất bất ngờ với cách anh ấy điều khiển cơ thể. Anh ấy tốt bụng giải thích cho tôi về cảnh hành động, tôi rất cảm kích. Điều này làm tôi thấy hơi ghen tị, nhưng lại khiến tôi tôn trọng anh ấy hơn”

“Thực ra, tôi không giỏi đóng các cảnh hành động, nhưng khi làm việc với Park Yoochun sunbae, anh ấy khiến tôi muốn cố gắng hết sức mình. Tôi bị thương và bầm một chút nhưng rất hạnh phúc. Nếu phải diễn lại, tôi cũng sẽ diễn 100 lần, 10000 lần nữa”

Credit: Sompi
Vtrans & Shared by: MrPoutyLip