[Vid] 140502 ‘Three Days’ Making Film: Suy nghĩ cuối cùng đầy hối tiếc của Son Hyun Joo & Park Yoochun


 

 

 

Source: SBS
Credit: Huayu
Shared by: JYJ3 + MrPoutyLip