[Line] 140521 JYJ Line Update: Yoochun in recording studio


Các bạn đã nghe tin Yoochun đến phòng thu chưa?

  photo wpid-wp-1400636286720_zpsd402141f.jpg photo wpid-wp-1400636262029_zpsdaf7a48d.jpg

Dòng đọc thoại của Park Yoochun ‘Oh? (cuời) Thật sao? Hey…muốn xem chúng ta có thể đi xa đuợc đến đâu?’ Đây là cách khác để nghe giọng nói du duơng của cậu ấy trở nên ấm áp và vui vẻ trong phòng thu!

Source: JYJ Line
Translated & Shared by: MrPoutyLip