[Trans] 140527 Diễn viên Song Saebuyk ‘Nếu tôi là nhà sản xuất, tôi cũng chọn Park Yuchun’


Diễn viên Song Saebuyk là người vào vai Dong Shik trong vở kịch cùng tên Sea Fog (Haemoo) năm 2007. Anh ấy cũng đã từng vào một số vai nhỏ trong các phim trước đây của Bong Jun Ho. Diễn viên Song Saebuyk giờ thuộc công ty quản lý CJES.

Khi anh ấy hỏi đạo diễn Bong Jun Ho liệu mình có thể được chọn vào 1 vai trong Sea Fog thì đạo diễn Bong noi “Song àh, tôi xin lỗi!” Diễn viên Saebuyk nói “Nếu tôi là nhà sản xuất, tôi cũng sẽ chọn diễn viên trẻ như Park Yoochun”

Credit: Daum
ETranslated by: Sheenathe6004 + 6002Sky
VTranslated & Sharedby: MrPoutyLip