[Vid] 140529 SBS Entertainment News: ‘Sea Fog’ lên lịch công chiếu vào tháng 8


Credit: SBSculture
Shared by: MrPoutyLip