[News] 140616 Seafog sẽ yêu cầu thẩm định lại


10_09_47__5385375b5c4ea

 

Phim Sea Fog với các diễn viên Kim Yoon Seok và Park Yoochun, đã nhận đánh giá rating R ‘không dành cho trẻ vị thành niên’ [T/N: cấm duới 18 tuổi].

Ban kiểm định truyền thông Hàn (KMRB) đăng thông báo trên trang chính vào ngày 14/6

Quyết đinh của KMRB về xếp loại R-rating cho phim này vì tính bạo lực. KMRB cho biết ‘Phần bạo lực trong cách thể hiện của bộ phim mang tính khiêu khích; bao gồm nội dung khá nghiệt ngã đối với trẻ vị thành niên, nên cần chú ý nhất định đến việc ngăn chặn trẻ vị thành niên xem phim”.

Về việc này, ‘Sea Fog’ vẫn yêu cầu thẩm định lại. Chiều ngày 16/6, đại diện của Sea Fog trao đổi qua điện thoại với OSEN “Chúng tôi đang cố yêu cầu thẩm định đánh giá lại”

Đại diện này nói thêm “Đây là thẩm định lại cho phần phân loại, nhưng phim duờng như sẽ nhận đuợc phân loại thấp hơn R – Cấm trẻ vị thành niên. Ngay từ đầu, không có phim nào có thể giảm phân loại bằng cách điều chỉnh phim. Dĩ nhiên, với quyết định của KMRB, chúng tôi không biết sẽ ra sao nhưng sẽ thử lần nữa”

‘Sea Fog’ vẫn đang nằm trong vùng suơng biển, không ai có thể thấy gì phía truớc. Phim sẽ phát hành vào tháng 8 với câu chuyện về 6 thủy thủ đoàn bị cuốn vào một tai nạn không kiểm soát đuợc khi con tàu quyết định vận chuyển nguời vuợt biên

Source: OSEN via Naver
ETranslated by & Shared: rilanna of JYJ3
VTranslated & Shared by: MrPoutyLip