[Vid] 140629 MBC Start Video Journey: phim sắp phát hành Haemoo – Sea Fog, nhận xét của nhà sản xuất, đạo diễn & diễn viên


Credit: MBC + DCPYC
Shared by: MrPoutyLip