[Vids] 140702 OBS Entertainment news: interview with Sea Fog’s cast


Park Yuchun  “Sea Fog là một dự án đáng nhớ với tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp chúng tôi đã có khi quay.”

Kim Yun Suk

Lee  Hee Joon

Credit: OBS + asulangit + dcpyc
Shared by: MrPoutyLip