[Trans] 140709 Nữ danh hài Babazono Azusa tweet về Park Yuchn ‘Tôi đã nhìn thấy cậu ấy rất gần. Thật là nguy hiểm’


“Tôi e rằng phải nói rằng mình đã mong đợi fanmeeting của Yuchun ở Yokohama Arena, tôi đã đuợc thấy cậu ấy rất gần và cứ như bị cuốn vào guơng mặt cuời tuơi đó với sự quyến rũ mạnh mẽ và nhẹ nhàng lâng lâng, nhịp đập tim tôi cứ tăng dần, thật là nguy hiểm. Cám ơn cậu ấy nhiều.”

 

Credit:  Babazono Azusa
ETranslated by: Uttunfan & Shared by: 6002Sky
VTranslated & Shared by: MrPoutyLip