[Pic] 140712-13 Nhân viên đoàn phim Seafog chia sẻ hình chụp với Yuchun trên Instagram


Trong lúc đang không biết là Yuchun oppa hay Dongshik oppa đây. Áo dày quá

10413146_1493552624214625_1074956345_n.jpg~original

[TRANS] Hình của #KimYoonseok #ParkYoochun #LeeHeejoon #SeaFog sắp đến. Tôi thấy phim đã được nhắc đến

10514038_1431424643807032_160051754_n

Source: antom1234
Translated & Shared by: MrPoutyLip