[Trans] 140715 Tập đặc biệt của Happy Camp với sự góp mặt của Yuchun đạt rating cao nhất


CJES Entertainment cho biết thêm. khi chuơng trình đuợc phát sóng, Yoochun cũng đứng top search trên trang Weibo của Trung Quốc

1405387863248

Credit: Soompi
Shared by: MrPoutyLip