[Trans] 140722 Max Movie Magazine Han Yeri ‘Yuchun thật sự là một diễn viên xuất sắc’


 photo 8419c9_zpsff46d0f5.jpg photo 772430_zps7a6ca824.jpg photo 8b6afc_zpsc0e952a5.jpg photo 52c489_zps3dbf7524.jpg photo a017c1_zpsa32af230.jpg

Park Yuchun: Tôi thật sự rất thích diễn chung với Han Yeri-ssi. Tại phim truờng, dù đang đọc kịch bản chúng tôi cũng nói chuyện rất nhiều. Chúng tôi tập diễn trong các hoàn cảnh khác nhau. Tôi đuợc Han Yeri giúp đỡ rất nhiều. Bạn phải phối hợp với diễn xuất của bạn diễn để thể hiện cảm xúc/tình cảm và với Han Yeri tôi có thể nắm bắt những cảm xúc ấy rất tự nhiên.

Han Yeri: Làm việc với Yuchun là một động lực lớn đối với tôi. Nếu bạn muốn học hỏi, có rất nhiều thứ để học. Khi diễn cùng với các tiền bối. Yuchun thật sự dần dần hoá thân vào vai Dongshik. Và rồi cậu ấy thật sự là nhân vật của mình. Khi tôi nhìn cậu ấy, tôi nghĩ “Cậu ấy thực sự là một diễn viên xuất sắc.”

Credit: Movie Max + @happpppyu1000
ETranslated by: @yochwennie & Shared by: 6002Sky
VTranslated & Shared by: MrPoutyLip