[Info] 140807 Sea Fog tham gia Liên hoan phim Quốc tế San Sebastian lần 62


‘Sea Fog’ sẽ cạnh tranh với các phim quốc tế khác cho hạng mục Golden Shell

Source: San Sebastian Festival Official Page
Shared by: 6002sky & MrPoutyLip