[Vid] 140810 JYJ gửi lời chào tới fan hâm mộ tại Việt Nam


Credit: TOVfamily
Shared by: MrPoutyLip