[Trans] 140810 Diễn viên gạo cội Yoo Seung Mok “Đây thật sự là Park Yuchun sao? Khó mà tìm ai được như cậu ấy”


“Park Yuchun đã trải thay đổi về ngoại hìn. Kim Yunseok sunbaenim và tôi trông như ngư dân khi chúng tôi mặc quần áo bẩn vào. Cậu ấy (Yuchun) phải cố gắng rất nhiều và tôi bất ngờ khi cậu ấy còn cố tình tăng cân. Sau đó, tôi xem  Three Days và shock ‘ Đó là Park Yuchun sao?’ Cậu ấy diễn thật tuyệt. Khác hẳn với các diễn viên đồng trang lứa. Chúng tôi luôn khen ngợi sự trầm lặng khi diễn xuất. Khi đang quay trong thời tiết lạnh giá, cậu ấy còn không hỏi xin máy sưởi.”
Source: Ahjunews
Chinese translation: 暖日呀呀 English Translation: Yochwennie & Shared by: 6002Sky
Vietnamese translation & Shared by: MrPoutyLip