[Trans] 140810 ‘Sea Fog’ Yuchun “Gắn mác idol..? Tôi không quan tâm vấn đề đó”


Gần đây trong quán cafe ở Palpan-dong, Jongno-gu, Park Yuchun, “Idol hay là diễn viên idol chỉ là một từ tôi không quan tâm đến điều đó”

“Nếu tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi nghĩ người khác sẽ quan tâm đến điều đó nhiều hơn. Khi bạn qua tuổi 40, thì được gọi là idol không còn vui nữa, phải không? Tôi trong hoàn cảnh đó, nếu tôi không xấu hổ thì tất cả những điều này không là vấn đề gì với tôi”

“Trong cuối chương trình, từng cái tên sẽ hiện lên, và lúc đó thì không mắc cỡ cũng không sao,” anh ấy nói, cho thấy sự mạnh mẽ của mình

[Note: chỉ dịch phần trả lời phỏng vấn của Yuchun]

 

Credit: XportsNews
ETranslated by: @yochwennie Shared by: 6002Sky
Vtranslated & Shared by: MrPoutyLip