[JYJ Facebook Update] 150710 Yoochun đã đến Nagoya, Nhật Bản


こんばんは NAGOYA!
‪#‎박유천‬ ‪#‎런웨이_아니죠_공항_맞습니다‬

[Xin chào Nagoya
#Park Yoochun #không_phải_đang_trên_sàn_catwalk,_anh_ấy_đang_được_mọi_người_chào_đón_tại_sân_bay]

Source: JYJ Official
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtranslated and Re-posted by Mrpoutylip