[FACEBOOK] 150718 JYJ Official Facebook: Yuchun đang ở trong phòng thu chuẩn bị cho Fanmeeting ở Yokohama


[PHOTOS] 짜잔! 지금 녹음실에선 무슨 일이~?
‪#‎박유천‬ 의 특별한 선물! 😄
‪‪#‎요코하마‬ ‪#‎박유천의모든것‬ 에서 공개되지요 ♪
‪#‎Yuchun‬ ‪#‎ALL_ABOUT_YU‬ ‪#‎Yokohama‬‬‬

[TRANS]
Ta-da! Chuyện gì đang diễn ra trong phòng thu ấy nhỉ~?
#Món quà đặc biệt từ ParkYuchun! 😄
Sẽ được tiết lộ trong fanmeeting #All_of_ParkYuchun tại #Yokohama♪
‪#‎Yuchun‬ ‪#‎ALL_ABOUT_YU‬ ‪#‎Yokohama‬‬‬

Source: JYJ Official
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtranslated and Re-shared by MrPoutylip