[SCANS] 150720 Yuchun lên trang bìa tạp chí HANRYU T.O.P. số 43
Credit: 1231theGrace
Shared by: ParkYoochunSGFC
Re-shared by Mr.Poutylip