[VIDEOS + TRANS] 150721 Tuần lễ thành viên 2015


Jap ver.

Korea ver.

[TRANS]

JYJ: Xin chào, chúng tôi là JYJ
JJ: Hiện tại thì chúng tôi đang ghi hình cho Tuần lễ thành viên 2015
JS: Các bạn sẽ tham gia đúng không nào?
YC: Có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn đó.
JS: Hứa là sẽ đến nha. Lần thứ 4 rồi đó.

Credit: CJESJYJ + JYJ JAPAN OFFICIAL WEBSITE
Kor-Eng translation by: ohmyjunsu via t4rw3n + Angel33Wing
Shared by: JYJ3
Vtranslated and Re-shared by Mr.Poutylip

Shared by: JYJ3