Save The Children (Solo Spokeperson)

[VID]❤                ❤[MAKING]❤                 ❤[NEWS VID] [1] [2]❤                ❤[CAP + GIF]

❤PIC❤ Knitting event [1] [2] [3] [4] [5] [6]

FANCAM❤ Knitting event [1]

❤NEWS❤

[1] JYJ Park Yoochun trở thành anh chàng dạy đan len quyến rũ

[2] JYJ Official Facebook Update về Yoochun

[3] Yuchun đan len cho hoạt động từ thiện trên báo Hong Kong

[4] Yuchun sẽ làm đại sự danh dự cho chiến dịch ‘Save the children’ mùa 6

[5] Yuchun – chiến dịch “Save the Children” mùa thứ 6

[6] GS Shop, Bộ đan mũ trẻ em của Save The Children đoạt doanh thu rực rỡ

[7] “Save The Children” – Park Yoochun sẽ tham gia sự kiện đan mũ len

[8] Hiệu ứng Park Yuchun đối với chiến dịch vận động đan mũ len của Save The Children

[9] Yuchun tham gia concert và lớp giảng dạy đan mũ Save The Children vào ngày 23 tháng 2

[10] Fanaccount Tôi đã tới sự kiện đan mũ len của “Save The Children” và tôi đã gặp Yuchun!

[11] sự kiện đan mũ len của “Save the Children” với Yuchun