Happy 27th Birthday Yuchun

MrPoutyLip và các Chunsa đã hoàn thành project gồm :

1. 1 đoạn clip ngắn chúc mừng sinh nhật Yuchun
Đoạn clip đã được ghép cùng các clip của các fan khác trên thế giới và gửi tặng Yuchun

2. Radio

Link online: http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F48601121&show_artwork=true

Link Download đây ~~> http://t.co/bFdutIh

3. Fanmade video