Black Smith (Spokesperson)

THÁNG 11, 2011 -> 2012

Photobucket

❤CF [15”] [30”]                     MAKING [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

PICS [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

CAPS [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

 

FANSIGN 120225

Pics [1] [2] [3]             Fanaccount [1] [2]

FANSIGN 120726

Pics [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]            Fanaccount [1] [2] [3]

 

OTHER VIDEOS

[1] Yuchun filming commercial for Black Smith

[2] Vietsub MBC News Yuchun filming for Black Smith

[3] Vietsub Yoochun – Black Smith interview

[4] Yoochun at Black Smith Fansign 120225

[5] Yuchun’s BlackSmith Fansign Event 120726 [1] [2]

 

 

NEWS

[1] Yoochun trên đà phát triển như là một ”new blue chip”

[2] Diễn viên Song Seunghun, Park Yuchun và Kim Taehee cùng nhau tham gia quảng cáo cho nhà hàng Ý “Black Smith”

[3] Những bộ trang phục của các người mẫu trong Black’Smith sẽ được bán đấu giá

[4] Blacksmith mở cửa ở trạm Gangnam

[5] Black Smith chúc mừng Yoochun tham gia drama mới ‘Rooftop Prince’

[6] Black Smith – Opening Event, 25 tháng 2 năm 2012

[7] Black Smith quyên góp tiền thu được nhờ bán đấu giá quần áo của Song Seung Hun, Kim Tae Hee và Park Yoochun

[8] Song Seung Hun và Park Yoochun tổ chức Fansign BlackSmith

[9] Yoochun’s Fansign Event for Black Smith

[10] Yoochun BlackSmith Fansign: 700-800 fans xếp hàng trước giờ diễn ra fansign

[11] Nhà hàng BlackSmith mà Chun tổ chức fansign là của Chunsa

[12] Đội tình nguyện của Black Smith đã tổ chức buổi gặp mặt cho Yoochun và một fan của anh ấy

[13] Park Yoochun quay TVCF cho Blacksmith

[14] Một fan giữa lời hứa với Rooftop Prince

[15] Park Yuchun vô cùng thân thiện với các fan

[16] Park Yoochun, drama thành công, đẩy mạnh giá trị… công nghiệp quảng cáo cũng vậy, ‘Bệnh dịch Yoochun’?

[17] Black Smith fansign

[18] Kim Tae Hee và Park Yoochun sẽ có buổi kí tặng cho Black Smith

[19] Blacksmith tweet về fansign sắp tới của Micky Yoochun

[20] Black Smith tweet về Yuchun

[21] Buổi ký tặng fan của Park Yuchun tại cửa hàng Black Smith Jamshil Shincheon

[22] Park Yuchun tổ chức Fansign tại Black Smith ” Tôi đã nhận được rất nhiều năng lượng từ các fan.”

[23] Black Smith Official Update : Park Yoochun’s Fansign Meeting

[24] Park Yoochun thổi bùng nhiệt huyết tại Blacksmith Fansign

[25] Park Yoochun thu hút công chúng bởi một sự kiện ký tặng