Thông báo

by

Chào mừng và cám ơn các bạn đã ghé thăm Mr.Poutylip Đây là nơi dành cho những người yêu mến và ủng hộ Micky Yoochun. Chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng xây… Continue reading

[Pics] 150214 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in ChengDu – pt3 (夕顔, 舞动心灵哇)

by

Credits: 夕顔 via micky有天吧 , 舞动心灵哇 Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150214 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in ChengDu – pt2 (夕顔)

by

Credits: 夕顔 via micky有天吧 Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150214 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in ChengDu – pt1 (AdoreUknow)

by

Credits: AdoreUknow Shared by: Mr.Poutylip

[Full Fancam] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing

by

Credits: Mjcky Xja Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt11 (Blessing Yuchun)

by

Credits: blessing yuchun Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt10 (上木月半, MARS愛哭鬼, MrPark)

by

Credits: 上木月半, MARS愛哭鬼, MrPark Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt9 (Starmoon Harbor)

by

Credits: starmoon harbor Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt8 (Starmoon Harbor)

by

Credits: starmoon harbor Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt7 (Dreammer_al, HZ赫兹)

by

Credits: Dreammer_al, HZ赫兹 Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt6 (Dreammer_al)

by

Credits: Dreammer_al Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt5 (KiD在6002的天边, 上木月半, 小乖6002)

by

Credits: KiD在6002的天边, 上木月半, 小乖6002 Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt4 (Cathrina)

by

Credits : Cathrina Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt3 (HZ赫兹, Raiterie)

by

Credits: HZ赫兹, Raiterie Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt2 (抽七之子何, Starmoon Harbor, Dreammer_al)

by

Credits: 抽七之子何, Starmoon Harbor, Dreammer_al Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150207 YooChun at Loving YU Fan Meeting tour 2015 in Beijing – pt1 (HZ赫兹)

by

Credits: HZ赫兹 Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150206 YooChun at InCheon Airport Heading to BeiJing – pt2 (Winged)

by

Credits: winged Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150206 YooChun at InCheon Airport Heading to BeiJing – pt1 (LadyM)

by

Credits: ladyM6002 Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 150206 YooChun at InCheon Airport Heading to BeiJing (Blessing YuChun, Cathrina)

by

Credits: Blessing Yuchun , Cathrina Shared by: Mr.Poutylip

[Vid] 122314 Christmas Message From JYJ

by

Credits: CJESJYJ Shared by: Mr.Poutylip

[Vid] 141216 JYJ CF for World Water Forum 2015

by

Credits: CJESJYJ Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 141212 YooChun at Gimpo Airport Heading to Japan

by

Credits: catheina , virginiaboy6002 Shared by: Mr.Poutylip

[Pics] 141209 Yuchun at SAFC Beautiful Artists Awards pt2 (ladyM – 13P)

by

Credit: ladyM Shared by: MrPoutyLip

[PICS] 141204 Yuchun at Business Film Critic Association Awards pt1 (blessingYC – 27P)

by

Cre: BlessingYC Shared by: Mrpoutylip

[PICS] 141204 Yuchun at Busan Film Critic Association Awards pt2 (goguma225 – 26P)

by